NA
VRH
Da vam omogočimo boljšo izkušnjo uporabljamo piškotke. Z uporabo spletne strani s strinjate s piškotki.
Zapri
SLO | ENG | DE | info@idejum.si | +386 41 717772
Analitik Nepremičnine Arhitektura Zakaj Idejum Naša Zgodba
Idejum, podjetje za promet z nepremičninami, arhitekturo in trgovino d.o.o. (v nadaljevanju: nepremičninska agencija), s sedežem na Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor in ima ID za DDV: 58903372, tel: +386 41 717 772, email: info@idejum.si in spletno stranjo: www.idejum.com na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme naslednje

SPLOŠNE POGOJE UPORABE
analitičnega orodja IDEJUM ANALITIK

I. člen - UVOD

i.Splošni pogoji uporabe so nujni in obvezen del pri uporabi analitičnega orodja. Za uporabo se je z njimi potrebno strinjati.
ii.Analitično orodje je namenjeno predvsem analizi nepremičnine za lažjo predstavo o dejanskem stanju v naravi. Rezultat je izključno ocena podjetja Idejum d.o.o., zato ni sklicujoč dokument za splošno cenitev nepremičnine.

II. Člen – POGOSTI POJMI

i. Analitik
Analitik je v splošnem pripomoček vsem, ki bi želeli strokovno mnenje o stanju in vrednosti nepremičnine. Z vpisom lokacije ali ulice prejmete informacije o pravnem stanju (v kolikor na nepremičnini obstajajo pravne omejitve oziroma pravice), oceno lokacije glede na OPN (občinski prostorski načrt), vpogled v okoljsko infrastrukturo in prometne povezave ter splošno oceno o smotrnosti cene.
ii. Lastnik
Je fizična ali pravna oseba, ki ni nujno tudi dejanski lastnik nepremičnine. Gre za interpretacijo pojma s katerim poimenujemo vse, ki si prizadevajo pridobiti oceno o ponujeni nepremičnini za prodajo ali oddajo.
iii. Kupci, najemniki
Je fizična ali pravna oseba. Gre za interpretacijo pojma s katerim poimenujemo vse, ki si prizadevajo pridobiti oceno o ponujeni nepremičnini za nakup ali najem.

III. Člen – ODGOVORNOST ZA ŠKODO (ZAVAROVANJE)

i. Nepremičninska agencija ima svojo odgovornost za škodo, ki bi jo povzročila naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, zavarovano pri Zavarovalnici, zapisano v Pogodbi o posredovanju pri prometu z nepremičninami.

IV. Člen – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

i.Podjetje bo spletne analize posredovalo izključno naročiteljem posamezne analize. Vsakršno posredovanje podatkov do tretje osebe ali v druge komercialne namene ni dovoljeno.
ii.Lastnik nepremičnine z vpisom telefonske številke dovoljuje klic v namen podrobne analize. Podjetje si bo s podrobnejšimi vprašanji skušalo zagotoviti zgolj informacije, ki bi lahko pripomogle k učinkovitejši prodaji naročitelja.

V. Člen – DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

i.V kolikor uporabnik poleg uporabe orodja želi dodatne storitve, se po predhodnem dogovoru opravlja tudi druge storitve. Le te se dogovorijo in se zaračunajo po veljavnem ceniku.

XIII. Člen – SODNA PRISTOJNOST (REŠEVANJE SPOROV)

i. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
ii. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno sodišče v Mariboru.

XIV. Člen – VELJAVNOST in OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

i.i. Splošni pogoji so začeli veljati 12.10.2015 in so bili spremenjeni 16.11.2015. So sestavni del vsake analize nepremičnine. Pridržujemo si pravico tudi nadaljnje spremembe splošnih pogojev, brez vnaprejšnjega obvestila. Dostopni so na spletnih straneh www.analitik.idejum.com.
V Mariboru, 16.11.2015
Idejum, d.o.o.
© 2015 IDEJUM.